برنج طارم محلی توسکا

هر کیلوگرم حدودا 17000 تومان
برنج طارم محلی همانند برنج طارم هاشمی است ولی از عطر بیشتری برخوردار است. قیمت این محصول دقیقا با قیمت برنج طارم هاشمی یکسان است.
قوانین و شرایط فروش این محصول
حداقل سفارش: 10 کیلوگرم
مدت ارسال در استان مازندران: 1 روز کاری
مدت ارسال در سایر شهر ها : 2 روز کاری
دیدگاه مشتریان درباره این محصول
برو بالا