FERZOONI

بازار عمده فروشی نوشیدنی ها و دمنوش ها

شما هم فروشنده اید؟

در بازار عمده فروشی نوشیدنی ها و دمنوش ها (27) محصول یافت شد

 • حداقل سفارش : 1 تعداد

قهوه اسپرسو پروپل آمارو (AMARO)

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 تعداد

قهوه اسپرسو پروپل فورته (FORTE)

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 تعداد

قهوه اسپرسو پروپل پاری (PARI)

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 تعداد

قهوه اسپرسو پروپل لِگِرو (LEGGERO)

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 تعداد

قهوه اسپرسو پروپل رویال (ROYAL)

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 تعداد

قهوه اسپرسو پروپل ماسترو (MAESTRO)

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 تعداد

قهوه اسپرسو پروپل دارک (DARK)

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 انتخاب کنید

قهوه اسپرسو پروپل کریما (CREAMA)

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 تعداد

قهوه اسپرسو پروپل فلوسو (FLUSSO)

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 100 تعداد

ابمیوه کوچک

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 100 تعداد

آب معدنی بزرگ چشمناز

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : ۲۰۰کارتن تعداد

چای سیلان ساده و عطری

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

گل محمدی

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 980 تعداد

نوشیدنی - نکتار و شربت با برند هوفل

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 100 تعداد

نوشیدنی - نکتار و شربت با برند هوفل

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 980 تعداد

نوشیدنی با کیفیت برند هوفل

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

چای ماسالا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

چای ماسالا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 0 انتخاب کنید

نوشیدنی - نکتار و شربت برند هوفل

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1-24 تعداد

نوشابه انرژی زا استارت

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 09335362189 شیرینگ

آب معدنی طبیعی

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 100,000 کیلوگرم

شیره انگور

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10000000 جعبه

چای قلم درجه 1

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10000000 جعبه

چاي شكسته درجه 1

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10000000 جعبه

چاي سبز ممتاز

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10000000 جعبه

چاي كله مورچه اي ctc

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10000000 جعبه

چاي ممتاز ايراني

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
برو بالا