FERZOONI

بازار عمده فروشی خواربار

شما هم فروشنده اید؟

در بازار عمده فروشی خواربار (17) محصول یافت شد

 • حداقل سفارش : 100 جعبه

برنج هاشمی طهورا- 10 کیلویی

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج طارم هاشمی توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج طارم محلی توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج بینام کشت دوم (امراللهی) توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج راتون (دونوج) طارم توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج فجر سوزنی توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج شیرودی استخوانی توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

لوبیا چیتی 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

نخود 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

لپه 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

لوبیا قرمز 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 300 کیلوگرم کیلوگرم

عدس در بسته بندی 900 گرمی با برند دهکده هشتگرد

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج بینام (کشت اول) توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 انتخاب کنید

سرلاشه کشت دوم توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : ۲۰۰۰ لیتر

روغن آفتاب و سرخ کردنی

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 100,000 کیلوگرم

شیره انگور

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 12 کیلو کیلوگرم

خرمای کبکاب دشتستان - کاروپ - بسته بندی کارتنی

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
برو بالا