FERZOONI

بازار عمده فروشی برنج ایرانی

شما هم فروشنده اید؟

در بازار عمده فروشی برنج ایرانی (11) محصول یافت شد

 • حداقل سفارش : 100 جعبه

برنج هاشمی طهورا- 10 کیلویی

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج طارم هاشمی توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج طارم محلی توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج بینام کشت دوم (امراللهی) توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج طهورا هاشمی

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج راتون (دونوج) طارم توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج فجر سوزنی توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج شیرودی استخوانی توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 1 کیسه

برنج ایرانی طهورا کیسه 10 کیلویی

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 کیلوگرم

برنج بینام (کشت اول) توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
 • حداقل سفارش : 10 انتخاب کنید

سرلاشه کشت دوم توسکا

جهت دریافت قیمت روز بازار استعلام بگیرید
برو بالا